58 “Hallelujah”

“Hallelujah” (Leonard Cohen) Jeff Buckley “Grace” 1994 “Només quan l’alumne supera al mestre és igual que el mestre”                                         Proverbi xinès   La Setmana Santa