17 "School"

“School”                      (Roger Hodgson / Rick Davies) Supertramp “Crime of the century” 1974 Al Josep Guardia, amb la millor de les intencions… L’educació dels nens